Zoeken

Positie innemen

Aan het eind van de dag is er veel gedaan, maar knaagt het gevoel dat "strategische zaken" wéér zijn blijven liggen. Als heldere actieplannen ontbreken, zal uw management vaak gestoord worden voor operationele zaken.
 

Positie innemenGisteren nog lange discussies over wie straks wat gaat doen en vandaag blijkt dat men het over verschillende zaken had. Het bedenken van de juiste structuur gaat gepaard met – achteraf - onnodig veel emotie. Het doorvoeren van organisatieveranderingen vereist veel aandacht van het management.
 

Waarom is positie innemen cruciaal?

Welke stappen moeten de verschillende bedrijfsonderdelen nemen om de gekozen positie in te nemen? En welke organisatiestructuur is daarbij optimaal? Om de gekozen positie te bereiken, moeten de stappen vastgesteld zijn die de organisatie moet zetten. Daarnaast moet de organisatiestructuur hiervoor ingericht zijn.
 

Actieplannen

Per proces wordt in een actieplan aangegeven welke activiteiten uitgevoerd moeten worden én wat daarvoor nodig is aan mensen en middelen. Door onze integrale benadering wordt gewaarborgd dat alle processen samenwerken om de gekozen positie te bereiken. Het management hoeft dan niet meer ad hoc bij te sturen.
 

Organisaties inrichten

MWP Advies hanteert een inzichtelijk model dat de organisatie helpt keuzes te maken bij het ontwerpen van een procesgerichte structuur. De nieuwe structuur geeft u flexibiliteit bij wijzigende omstandigheden waaronder personele wisselingen. Uw structuur is dus klaar voor nu en in de toekomst.

Share

Aanvullende gegevens